foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Red Hearts Fathers Day Card

Drogie Dzieci, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Bedlnie

Kończymy rok szkolny 2019/2020,  jakże inny rok szkolny niż poprzednie.

Nie możemy się wspólnie zgromadzić tak jak co roku i pożegnać na czas wakacji.

Przez około 3,5 miesiąca nie odbywały się lekcje w budynku szkoły. Pracowaliśmy przez ostatni czas zdalnie, jakże inaczej niż zawsze w szkole. Ten miniony rok szkolny dla nas wszystkich był trudny: dla Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Musieliśmy zmierzyć się z inną szkołą: przed monitorem komputera, laptopem, tabletem, smartfonem czy telefonem komórkowym. Wszyscy musieliśmy zdać trudny egzamin, ale udało się Nam dojść do finiszu. Wszystko to dzięki determinacji Waszej Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Zwieńczeniem trudnej pracy są świadectwa promocyjne a dla uczniów klasy VIII świadectwa ukończenia szkoły.

zrsz2020

 

Tak jak co roku Ci, którzy się wykazali większą sumiennością i zaangażowaniem otrzymają świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, nagrody książkowe.

Dość duża grupa uczniów klas IV- VIII otrzyma świadectwa z wyróżnieniem, bo aż 22 uczniów.

W klasie VIII - 3

W klasie VII - 1

W klasie VI - 7

W klasie V - 5

W klasie IV - 5

Najwyższą średnią w całej szkole uzyskała uczennica klasy VIII Aleksandra Łuczak średnia 5,56, na drugim miejscu uplasowała się Antonina Bogdańska z klasy VI średnia 5,33, na trzecim miejscu Nikolas Żuchowski z klasy IV średnia 5,27.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymują

Klasa VIII

Aleksandra Łuczak - 5,56

Mateusz Tarczyński - 5,22

Kamila Dudkiewicz - 5,00

Klasa VII

Kacper Gajewski - 5,00

Klasa VI

Antonina Bogdańska - 5,33

Weronika Tarczyńska - 5,17

Małgorzata Starosta - 5,00

Hubert Starosta - 5,00

Patryk Berczyński - 4,83

Kamil Zawadzki - 4,83

Natalia Wężyńska - 4,75

Klasa V

Zuzanna Lucińska - 5,00

Urbańska Magdalena - 5,00

Kaźmierczak Damian - 4,92

Jakub Derdoński - 4,83

Oliwia Rzeźnicka - 4,83

Antoni Matusiak - 4,75

Klasa IV

Nikolas Żuchowski - 5,27

Maja Misztal - 5,17

Szymon Uzarek - 5,09

Paweł Pawlik - 5,00

Jan Witkowski - 4,91

Uczniowie, którym troszkę zabrakło do uzyskania świadectw z wyróżnieniem, jednakże średnia ocen nie mogła być niższa niż 4,5 otrzymują nagrodę książkową do nich należą z klasy VIII Klaudia Kopeć, z klasy VII Anna Filipiak, z klasy VI Krzysztof Nowicki, Michał Stradza, Natalia Stasiak, w klasie V -  Kacper Kraszkiewicz, w klasie IV – Zofia Ślubowska

W klasach I-III nie ma świadectw z wyróżnieniem, ale są uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują oni nagrodę książkową .

w klasie III

Maja Rusek

w klasie II

Skierska Milena, Kałębasiak Oliwia, Luiza Rybińska, Zawada Emilia ,Maja Fyszel  

w klasie I

Bogdańska Alicja, Berczyńska Paulina, Kaźmierczak Anna, Kaźmierczak Alicja, Kołodziejska Gabrysia, Rzepecki Kacper, Karina Stolińska, Oliwia Wasiak

Nagroda dla wzorowych uczniów klasy III Jana Polańczyka i Filipa Lewińskiego oraz dla uczniów szczególnie aktywnych w życiu naszej szkoły: Michała Stradza, Antoniny Bogdańskiej

Podsumowując miniony rok szkolny, który pomimo epidemii koronawirusa był rokiem obfitującym w wydarzenia, kiedy pracowaliśmy w trybie stacjonarnym.

Należy przypomnieć przygotowania   do nadania imienia szkole i przyjęcia sztandaru, udział w konkursie OSE wyzwanie – nagroda 16 laptopów szafa mobilna jest już w szkole, czołowe miejsca w ogólnopolskim konkursie „Mój las”, 5 miejsce w konkursie KRUS, dofinansowanie w kwocie 49 467.00zł w projekcie nasze ekologiczne pracownie p.n. Strefa ekologiczno-przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.

Podczas epidemii koronawirusa, tj. od 25 marca odbywało się zdalne nauczanie, podczas którego systematycznie realizowano podstawę programową przedmiotów i zajęć objętych ramowym planem nauczania, prowadzono zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przyjętym planem realizowano   program profilaktyczno-wychowawczy placówki. Na szczególną uwagę zasługują obchody 100 rocznicy urodzin naszego przyszłego Patrona Św. Jana Pawła II: msza święta z udziałem uczniów, konkursy wiedzy, fotograficzny, plastyczny, prezentacja, wystawa. Przebieg naszej zdalnej pracy ma odzwierciedlenie na stronie internetowej szkoły, której opiekunem jest p. Alicja Olejniczak.

Podziękowania kieruję do Wszystkich Rodziców Szkoły Podstawowej w Bedlnie bez Was nie byłoby zdalnego nauczania, dziękujemy Wam za okazaną pomoc, wsparcie i zrozumienie.  Szczególnie podziękowania kieruję do Rady Rodziców wraz z przewodniczącą p. Małgorzatą Berczyńską to Państwo nas wspieraliście w pracy dydaktyczno – wychowawczej, organizowaliśmy wspólnie imprezy: takie jak dzień Edukacji,  ślubowanie klasy I, wigilia szkolna, bal karnawałowy.  Cieszę się, że rozumieliście Państwo nasze oczekiwania i pomagaliście nam w miarę swoich sił i możliwości. Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom obsługi i administracji. Bez Was Państwo praca w szkole byłaby niemożliwa. Drodzy Nauczyciele dziękuję Wam za odpowiedzialną pracę, za trud i poświęcenie zwłaszcza w tej niecodziennej sytuacji. Zawsze mogłam na Was liczyć, nie zawiodłam się .

Dziękuję bardzo Organowi Prowadzącemu Gminie Bedlno za finanse na funkcjonowanie i obsługę szkoły. Jestem wdzięczna za zrozumienie problemów oraz pomoc w ich rozwiązywaniu: Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, Pani Kierownik CUW.  

Szczególnie doceniamy   pomoc w zakresie dbałości o teren przyszkolny Bedlnie tu dziękuję Panu Wójtowi Gminy Bedlno Panu Józefowi Ignaczewskiemu - mamy już oświetlony teren. Dziękuję za troskę o nasze bezpieczeństwo podczas epidemii koronawirusa: maseczki, środki dezynfekujące. Za wsparcie laptopami uczniów z programu „Zdalna szkoła”. Dostrzegamy pomoc i wsparcie przy pisaniu wniosków. Dziękuję przewodniczącej Rady p. Annie Ratajczyk i Radnym Gminy Bedlno.

Dziękuję Księdzu Robertowi Awerjanow Proboszczowi Naszej Parafii za współpracę, za przewodnictwo duchowe naszej społeczności szkolnej.

Drodzy Uczniowie klasy VIII, a za chwilę absolwenci.

Cieszę się, że dotrwaliście w tej trudnej sytuacji, że napisaliście egzamin, którego wyniki poznacie do końca lipca. Byliście zróżnicowanym zespołem.   Składam Wam podziękowania, że byliście z nami przez dwa lata, które minęły bardzo szybko. Kiedy nam dobrze pracowało się, musicie opuszczać mury szkolne. Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, abyście dostali się do wybranej szkoły, odnaleźli się w nowych środowiskach szkolnych, poznali nowych przyjaciół. My będziemy o Was pamiętać, że jesteście drugimi absolwentami naszej szkoły. Ocalimy od zapomnienia wszystko to co było dobre.

„i znów upór, żeby powstać
i znów iść i dojść do celu”

Kochane Dzieci, Uczniowie, Szanowni Rodzice, Pracownicy szkoły!

Przed nami ferie letnie - wakacje w tym roku wyjątkowo inne ze względu na ograniczenia. Potraktujmy czas wakacji na regenerowanie sił, rozwijania swoich   pasji i zainteresowań. Proszę Uczniów i Dzieci, aby podczas odpoczynku nie zapomnieli o bezpieczeństwie własnym i innych, zwłaszcza dotyczącego koronawirusa. Rodziców proszę o czujność.

Wszystkim życzę miłych i udanych wakacji. Oczekuję z bijącym sercem Waszego powrotu do szkoły.

                                                                              

Ewa Kowalska

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.