foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KLASA 6                                                                                                                                    03.04.2020 (piątek)

 

Lekcja

Temat: „Słowem malowane”. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”.

 

  1. Zapisz w zeszycie do języka polskiego temat lekcji oraz dzisiejszą datę.
  2. Zapoznaj się z biografią autorki z podręcznika s. 212.
  3. Przeczytaj wiersz „Olejne jabłka” – podręcznik s. 212. Zastanów się, co jest jego tematem?
  4. Po przeczytaniu wiersza zapoznaj się z pojęciem wernisaż zamieszczonym w Słowniczku s. 213. Postaraj się je zapamiętać.
  5. Wykonaj pisemnie polecenie 7 s. 213 (odpowiedzi nie odsyłaj).
  6. Praca domowa

Wykonaj kolaż z różnych materiałów zatytułowany „Rozmowa sztuk”.

 (Zdjęcie pracy prześlij mailem do dnia 10.04.2020 r.).

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.