foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

HISTORIA KLASA 6                                                    29.05.2020 ( piątek )

 

Lekcja

Temat: Praca klasowa z działu V „Polska w XVIII wieku”.

 

  1. Praca klasowa odbędzie się 29.05.2020 r. o godz. 10.55 na platformie WSiPnet.
  1. Uczniowie, którzy bez wcześniejszego usprawiedliwienia u nauczyciela nie wezmą udziału w pracy klasowej, otrzymują z niej ocenę ndst (1).

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.