25.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Geografia Europy-podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Dotarliśmy do konca nauki. Życzę Wam radosnych, fajnie spędzonych wakacji oraz powrotu do szkoły 1 września 2020 roku.                     E. Prośniewska