foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Geografia Europy-podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Dotarliśmy do konca nauki. Życzę Wam radosnych, fajnie spędzonych wakacji oraz powrotu do szkoły 1 września 2020 roku.                     E. Prośniewska

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.