foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

28.05.20 (czwartek)

Temat lekcji: Europa-powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia: (ustnie). Przeczytaj podsumowanie działu. Opracuj (str. 191-192) zadania w ramach powtórzenia.

 Ważne: Jeśli chcecie zaliczyć z geografii lub poprawić na wyższą ocenę sprawdzian, to prosze się ze mną skontaktować. 

21.05.2020 (czwartek)

Temat zajęć: Wzajemne relacje Polski i jej sąsiadów.

1. Opisz korzyści płynące ze współpracy Polski z sąsiednimi państwami - członkami NATO i UE.
2. Oceń zmianę relacji polsko-niemieckich w okresie od II wojny światowej do czasów współczesnych.
3. Zaproponuj działania mające na celu zapobieganie mowie nienawiści i eskalacji napięć w relacjach Polski z Ukrainą i Rosją.


Praca dla ucznia: Wyjaśnij pisemnie do zeszytu punkty 2 i 3. Przyślij odpowiedzi (praca dla chętnych- będzie oceniona).

14.05.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Rosja – największy kraj świata.

1. Rosja jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni. Pod względem liczby ludności zajmuje 9 miejsce.
2. Należy do największych gospodarek, pod względem PKB zajmuje 6. miejsce na świecie.. Państwo rosyjskie dysponuje największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii. Rolnictwo skupia się głównie w południowej części kraju (wpływ warunków klimatyczno-glebowych).
3. Opisz zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Rosji.
4. Wyjaśnij pozytywny i negatywny wpływ warunków naturalnych na życie mieszkańców Rosji.
Praca dla ucznia: Przepisz notatkę do zeszytu. Wyjaśnij punkt 3 i 4 (praca ustna).

7.05.20 (czwartek)

Temat lekcji: Rosja – od Bałtyku po Ocean Spokojny

  1. Wskaż i opisz (ustnie) na podstawie mapy fizycznej położenie Rosji.
  2. Odczytaj z mapy gospodarczej (str.172) nazwy głównych surowców wydobywanych  w Rosji.
  3. Opisz klimat w różnych częściach Rosji. Zwróć uwagę na klimatogramy na str.172.
  4. Zapamiętaj pojęcia: wieloletnia zmarzlina, biosfera.

Praca dla ucznia: przepisz punkty do zeszytu, pisemnie wyjaśnij punkt 3 i 4. Nie przysyłamy. Dla chętnych : wyszukaj (podręcznik, Internet) informacje o Rosji (hymn, stolica, flaga).

Temat lekcji: Ukraina w czasie przemian.

  1. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne Ukrainy.
  2. Spór o Krym.

Praca dla ucznia do wykonania ustnie: przeczytaj temat w podręczniku oraz zaproponuj działania, które poprawiłyby sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną na Ukrainie.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.