foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat: Podsumowanie działu III -Ryby, płazy, gady

Podręcznik str  113-115 zestawienie wiadomości polecam

Do zeszytu  przedmiotowego  -odpowiedzi do zadań str 116-118

 Proszę solidnie się przygotować : polecam lekcje na epodreczniki

https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D4faPlcAr

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2

https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL

ponadto:   sprawdzian do ćwiczeń wersja C  

 

 

W dniu 08 kwietnia będzie pisać  sprawdzian z działu III  w godzinach  9.50-10.35 .

Sprawdzian do rozwiązania prześlę o godzinie 9.45  proszę czuwać przy komputerze we wskazanych godzinach .

Odesłać będziecie musieli do godziny 10.45

 

Biologia klasa VI

Zadania dla uczniów klasy VI z biologii na okres od 23-27 marca 2020r-praca samodzielna

w oparciu o podręcznik, zeszyt przedmiotowy .

Środa 18.03 Temat nr 20: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność gadów.

Zapoznać się tematem nr 20 z podręcznika . Do zeszytu zapisać temat oraz przepisać z ramki

ZAPAMIĘTAJ str . 112

Opracować pisemnie zadanie 2 i 4 z poleceń str. 112 (podręcznik )

Ułożyć krzyżówkę z hasłem OWODNIOWCE (dla chętnych)

Link do prezentacji :

https://prezi.com/7x8uihvzw-yl/gady-prezentacja/

Dla uczniów, którzy nie wykonali pracy z poprzedniego tygodnia

środa 25.03 temat : Podsumowanie wiadomości o gadach

do zeszytu poniższe

Podsumowanie

  • Gady są doskonale przystosowane do życia na lądzie.
  • Gady są organizmami zmiennocieplnymi, żyjącymi na wszystkich kontynentach poza Antarktydą.
  • Skóra gadów jest sucha, silnie zrogowaciała, pokryta łuskami lub tarczkami, nieprzepuszczalna dla wody.
  • Wymiana gazowa u gadów zachodzi przez płuca.
  • Większość gadów jest jajorodna, występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne.
  • Gady składają jaja na lądzie. Rozwijający się w nich zarodek otoczony jest błonami płodowymi, które zapewniają mu optymalne warunki rozwoju.
  • Do obecnie żyjących gadów zaliczamy jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie.

 

proszę zapoznać się treściami na stronie www

 strona epodreczniki 

podaję link https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr

praca domowa do odesłania  polecenie 7.1  i  polecenie 7.2  z epodreczniki   „Gady mistrzowie przetrwania w suchym środowisku „ podlegają ocenie

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.