foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

3.04.2020 (piątek) MUZYKA KL.V                                                                                                   

Temat lekcji : Każdy ma głos-higiena głosu.

Wyszukaj w książce lub w Internecie informacje na temat jak właściwie operować głosem (praca do wykonania ustnie). Głos powstaje w krtani - odpowiadają za wydawanie dźwięków struny głosowe.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.