foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

19.06. 2020 r.

Proponuję uzupełnienie naszej lekcji o materiały ze strony MEN gov lekcje zdalne

Temat: Informują, poruszają, zachęcają – poznajemy różne rodzaje wypowiedzi   

Lekcja 59. Informują, poruszają, zachęcają – poznajemy różne rodzaje wypowiedzi   

Poćwiczę umiejętności rozpoznawania w publikacjach tekstów o charakterze reklamowym,
literackim i informacyjnym, a także rozpoznawania środków stylistycznych typowych dla poszczególnych stylów.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.