foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kochani Uczniowie!

Zapraszam do pracy w nowym tygodniu.

15.06.2020 r.

Proponuję uzupełnienie naszej lekcji o materiały ze strony MEN gov lekcje zdalne. Lekcja 58. Co by było, gdyby… – funkcje i cechy informacji            

Poznam funkcje i cechy informacji, wyciągnę wnioski na temat szkodliwości fałszywych
informacji, podam przykłady informacji aktualnej, rzetelnej, zrozumiałej, zwięzłej, poznam zjawisko manipulacji językowej.

Temat: Co by było, gdyby… – funkcje i cechy informacji.

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.