foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa V 25.06.2020

Temat: Zapisywanie dat po angielsku.

Proszę zapoznać się z zasadami pisania dat po angielsku (ramka LOOK w zeszycie ćwiczeń na stronie 68) i napisać w zeszycie daty:

23. sierpnia.-……………………………….

01 września .-………………………………

2 marca - .............................................

19. grudnia.-…………………………………..

20 lipca-………………………………………….

03 kwietnia - ………………………………….

21 października- ………………………………

Proszę nie odsyłać.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.