foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Poniedziałek

1.06.2020r.

Jagiellonowie      w Europie Środkowej.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 36. Jagiellonowie w Europie Środkowej. Str.200 -202

- Druga unia polsko-węgierska

- Krzyżacy i Związek Pruski

- Wojna Trzynastoletnia

- Drugi pokój toruński – odzyskanie Pomorza Gdańskiego

- Jagiellonowie w Czechach i na Węgrzech

Proszę obejrzeć na You Tube: film: Wojna trzynastoletnia - siła pieniądza

                                          

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1 i 2 str.90/91

Nie przesyłamy.

Czwartek

4.06.2020r.

Polityka dynastyczna Jagiellonów.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 36.  Jagiellonowie w Europie Środkowej. Str.205-206

- Polityka dynastyczna Jagiellonów

- Ołtarz Wita Stwosza

 Proszę obejrzeć na You Tube: filmy:   Jagiellonowie wobec Czech, Węgier i ekspansji tureckiej w XV wieku                   

  

Bazylika Mariacka w Krakowie - wirtualna prezentacja                                

Opowieść o Ołtarzu Mariackim 1958            

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 3 i 4 str.91

Nie przesyłamy.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.