foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Poniedziałek

25.05.2020r.

Kazimierz Wielki dobry gospodarz, budowniczy    i prawodawca.

Podręcznik – przeczytać  w temacie 34. Polska Kazimierza Wielkiego. Str.192 -194

- Dobry gospodarz

- Budowniczy i pracodawca

- Akademia Krakowska                                                                           Proszę obejrzeć na You Tube filmy:

- Nauk przemożnych perła - pierwszy polski uniwersytet.

https://www.youtube.com/watch?v=kctgLm9Jk8g                                       - Niezwykła podróż po historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego.                                      https://www.youtube.com/watch?v=_LkZS6PbO-M       - Średniowiecze a nauka nowożytna | Uniwersytety.                                     https://www.youtube.co/watch?v=2I8ucURoxDY             

Ze strony www.e-podreczniki.pl  udostępniłam materiał - Od Polski drewnianej do murowanej – rządy Kazimierza Wielkiego.

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 3 i 4 str.87

Nie przesyłamy.

Czwartek

28.05.2020r.

Polska w unii                     z Węgrami i Litwą.

Podręcznik –– przeczytać  w temacie 35. Polska             w unii z Węgrami i Litwą. Str.195-199

- Unia polsko-węgierska

- Wschodni sąsiad – Litwa

- Unia polsko-litewska

- Krakowski Uniwersytet

- Konsekwencje unii w Krewie

- Wielka wojna z Krzyżakami

Proszę obejrzeć na You Tube: filmy:                                - Unia polsko-litewska w Krewie - 14 sierpnia 1385 roku

https://www.youtube.com/watch?v=yGRkxzGVeL4                                                  - Krzyżacka hekatomba. Bitwa pod Grunwaldem              w 1410r.                                                      https://www.youtube.com/watch?v=QVr2ak2K2ds

Zeszyt ćwiczeń – obowiązkowo

Ćwiczenie 1 i 3 str.86

Nie przesyłamy.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.