foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

15.06.2020 (ponedziałek)

Temat lekcji: Mapa. Dział 1 - powtórzenie, utrwalenie, uzupełnienie wiadomości i umiejętności.

Praca dla ucznia (ustnie):

1. Przypomnij, czym zajmuje sie geografia.

2. Przypomnij pojęcia: legenda mapy,wysokość względna i bezwzględna,bieguny, równik, południk zerowy i 180°, koła podbiegunowe.

3. Nazwij kierunki geograficzne.

3.Wymień kontynenty i oceany świata.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.