foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Himalajów

1. Himalaje – najwyższe góry na Ziemi. Leżą w południowej Azji. Najwyższy szczyt Mount Everest.
2. Odszukaj na mapie fizycznej Azji Himalaje, Wyżynę Tybetańską oraz rzeki: Indus, Brahmaputra i Ganges.
3. Zastanów się, jak zmienia się klimat i krajobraz wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
4. Podaj przykłady gatunków roślin i zwierząt żyjących w Himalajach.
5. Oceń warunki do życia i działalności gospodarczej człowieka w Himalajach.

Himalaizm-wspinaczka wysokogórska. Do najsłynniejszych polskich himalaistów należą: Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Piotr Pustelnik, Krzysztof Wielicki.
Praca dla ucznia: przeczytaj temat w podręczniku, wyjaśnij (ustnie) punkty pod tematem lekcyjnym.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.