foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Himalajów

1. Himalaje – najwyższe góry na Ziemi. Leżą w południowej Azji. Najwyższy szczyt Mount Everest.
2. Odszukaj na mapie fizycznej Azji Himalaje, Wyżynę Tybetańską oraz rzeki: Indus, Brahmaputra i Ganges.
3. Zastanów się, jak zmienia się klimat i krajobraz wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
4. Podaj przykłady gatunków roślin i zwierząt żyjących w Himalajach.
5. Oceń warunki do życia i działalności gospodarczej człowieka w Himalajach.

Himalaizm-wspinaczka wysokogórska. Do najsłynniejszych polskich himalaistów należą: Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Piotr Pustelnik, Krzysztof Wielicki.
Praca dla ucznia: przeczytaj temat w podręczniku, wyjaśnij (ustnie) punkty pod tematem lekcyjnym.

18.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Tundra-roślinna formacja bezdrzewna.

1. Tundra – bezdrzewna formacja roślinna kształtująca się w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej na półkuli północnej Ziemi.
2. Wskaż na mapie świata obszary występowania tundry;
3. Oceń możliwości poprawy warunków życia ludności zamieszkującej tundrę.
4. Podaj przykłady typowych dla tundry gatunków roślin i zwierząt.
5. Wymień podstawowe różnice między tajgą a tundrą.
Praca dla ucznia: przepisz notatkę do zeszytu, przeczytaj temat w podręczniku, wyjaśnij (ustnie) punkty 2,3,4,5.

 

11.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Tajga-lasy iglaste.

Praca dla ucznia:
1. Wskaż na mapie fizycznej świata obszary występowania tajgi.
2. Odczytaj z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów.
3. Wymień typowe dla tajgi gatunki roślin i zwierząt.

Dzisiaj wysyłam informacje dotyczące ostatniego sprawdzianu.

 

Data realizacji:4.05.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy świata-rozwiązujemy karty pracy.

Praca dla ucznia:

Wysyłam karty pracy na wasze maile o godz. 10.00. Proszę o odesłanie do godz.11.00 na mojego maila. Praca na ocenę (sprawdzian).

 

GEOGRAFIA KLASA V

Data realizacji 27.04.20

Dzień tygodnia poniedziałek

Temat lekcji: Charakterystyka krajobrazu śródziemnomorskiego.

  1. Wskaż na mapie fizycznej świata obszary występowania krajobrazu śródziemnomorskiego.
  2. Odczytaj z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów.
  3. Podaj cechy klimatu śródziemnomorskiego.
  4. Wymień charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt.

Praca dla ucznia:  

-przepisz notatkę do zeszytu i przeczytaj temat w książce (str.141-146) -wykonaj (ustnie) : omów związek pomiędzy warunkami klimatycznymi a rozwojem rolnictwa i turystyki strefy śródziemnomorskiej

-zapamiętaj pojęcie makia

W przyszłym tygodniu 4 maja wyślę do wykonania karty pracy (godz. 9.00). Czas na wykonanie 9.00-10.00 i przysłanie na mojego maila. Zakres treści –Dział 3 tematy od 20 do 24. Zwrócić uwagę na nowe pojęcia. Ocena do dziennika – sprawdzian.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.