foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

01 czerwca 2020  poniedziałek

temat nr 48 : Podsumowanie działu 5 środowisko najbliższej okolicy. 

Podręcznik str 193-196 zapoznać się z treściami 

Narysuj, namaluj, wyklej , możesz wykorzystać elementy naturalne zebrane w otoczeniu (pamiętaj nie zrywaj roślin i nie płosz zwierząt)   możesz to zrobić na duzym kawałku tektury ze starego pudełka wybrany przez siebie fragment środowiska Twojego miejsca zamieszkania  uwzględniający  zarówno środowisko wodne i lądowe  (pracę odsyłamy do czwartku włącznie tj do 4 czerwca )

oznacz  na pracy  następujące elementy za pomocą strzałek  (wykonaj to czytelnie)

-wzniesienie, pagórek

-skały (kamienie) 

-organizmy : rośliny, zwierzęta , które przedstawiłeś (najmniej po trzy)

-wody np. staw,   sadzawka rów melioracyjny w którym płynie woda 

-organizmy wodne np.  pałka, trzcina ...

Możesz napisać jaki fragment przedstawiłeś (łaś) np.: pole uprawne z rowem melioracyjnym lub ogród warzywny z sadzawką , okolice stawu koło mojego domu ...

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.