foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat nr 53 : Ochrona przyrody w najbliższej okolicy.  Lekcja online  

Podręcznik  str  213-217

 Do zeszytu ;

  1. Historia ochrony przyrody w Polsce
  2. Formy ochrony przyrody w Polsce

-parki narodowe

-parki krajobrazowe

-pomniki przyrody

-rezerwaty przyrody

-ochrona gatunkowa roślin

-ochrona gatunkowa zwierząt

  1. Parki narodowe najwyższą formą ochrony przyrody

                  W Polsce są 23 parki narodowe. Najbliżej naszej okolicy jest Kampinoski Park Narodowy.

  1. Formy ochrony przyrody w Gminie Bedlno

 Pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

  1. Jak uczeń klasy IV może chronić przyrodę ?

Przyroda klasa IV                                                            15.06.2020 poniedziałek

temat: Krajobraz najbliższej okolicy dawniej a dziś. Ochrona przyrody. Lekcja online  

godzina 10.50

Podręcznik str 209-217

Moja wieś dawniej i dziś 

 Wieś dawniej 

-domy drewniane lub gliniane  z kamienia  kryte strzechą

-drogi polne , niczym nieutwardzane 

-płoty drewniane  

-studnie 

-brak mechanizacji -wiekszość prac wykonuje się ręcznie przy użyciu prostych narzędzi 

https://www.bing.com/videos/search?q=wie%c5%9b+dawniej+i+dzi%c5%9b+prezentacja&docid=608021971393512711&mid=E4AE76BB1A58166EF91EE4AE76BB1A58166EF91E&view=de Wieś dziś 

Opisz  swoją wieś zwróć uwagę na zabudowę , ogrodzenia, mechanizacja ...

08.06.2020 poniedziałek

Temat nr 49,50 :  jak człowiek wpływa na krajobraz . Krajobraz wiejski i miejski. Lekcja online

Podręcznik str 198-203

Zeszyt ćwiczeń str. 102-105

Do zeszytu

  1. Etapy wpływu człowieka na krajobraz na przestrzeni wieków

-krajobraz naturalny  (lasy, łąki)

-krajobraz z polami uprawnymi  i osadami

-krajobraz z rozrastającymi się osiedlami i drogami

-krajobraz z zakładami przemysłowymi i odpadami

2. Jak człowiek zmienia naturalne elementy krajobrazu ?

-buduje drogi, domy, linie kolejowe

-wznosi  tamy,

-tworzy kanały, sztuczne jeziora

-reguluje rzeki

-wycina lasy

-tworzy pola uprawne

3. Rodzaje krajobrazów powstałych wskutek działalności człowieka .

a. rolniczy

-wiejski

-miejski

-przemysłowy

4. Krajobraz wsi-elementy

-pola uprawne

-zadrzewienia  śródpolne

-plantacje

-pastwiska

-sady

 -ogrody

-zabudowania

-drogi

-rowy melioracyjne

5. Krajobraz miasta -elementy

-gęsta sieć  ulic

-zwarta zabudowa

-osiedla mieszkaniowe (bloki)

-sklepy

-hurtownie

-punkty usługowe

-zakłady przemysłowe

REKULTYWACJA: przywracanie pierwotnego stanu niektórych składników krajobrazu

Np. sadzenie lasów, zakładanie łąk, ugorowanie, melioracja, zagospodarowanie hałd

Uwaga:  na lekcje online miej przygotowaną: książkę i zeszyt ćwiczeń

https://youtu.be/3QzI6AL0lmg?t=1193 

 Piszemy sprawdzian z działu 5 Krajobraz najbliższej okolicy.lekcja online 

Proszę Was przygotowujcie się od sprawdzianu . Jutro jeśli to możliwe chcę się z Wami spotkać na lekcji  online –link uwolnię godzina 9.45 tak jak lekcja w planie. Jeśli , ktoś nie będzie mógł to trudno . Pół godziny ćwiczymy.

Sprawdzian wyślę jutro o godzinie 10.15 –piszecie i odsyłacie do godziny 11.15. Proszę, żeby odpowiedzi była na komputerze opatrzone imieniem i nazwiskiem lub wyraźne zdjęcie .

Dziś  wysyłam każdemu  sprawdzian do poćwiczenia . Proszę rozwiązać. 

Ewa Kowalska 

01 czerwca 2020  poniedziałek

temat nr 48 : Podsumowanie działu 5 środowisko najbliższej okolicy. 

Podręcznik str 193-196 zapoznać się z treściami 

Narysuj, namaluj, wyklej , możesz wykorzystać elementy naturalne zebrane w otoczeniu (pamiętaj nie zrywaj roślin i nie płosz zwierząt)   możesz to zrobić na duzym kawałku tektury ze starego pudełka wybrany przez siebie fragment środowiska Twojego miejsca zamieszkania  uwzględniający  zarówno środowisko wodne i lądowe  (pracę odsyłamy do czwartku włącznie tj do 4 czerwca )

oznacz  na pracy  następujące elementy za pomocą strzałek  (wykonaj to czytelnie)

-wzniesienie, pagórek

-skały (kamienie) 

-organizmy : rośliny, zwierzęta , które przedstawiłeś (najmniej po trzy)

-wody np. staw,   sadzawka rów melioracyjny w którym płynie woda 

-organizmy wodne np.  pałka, trzcina ...

Możesz napisać jaki fragment przedstawiłeś (łaś) np.: pole uprawne z rowem melioracyjnym lub ogród warzywny z sadzawką , okolice stawu koło mojego domu ...

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.