foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

07.05.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Bogactwo polskich skansenów.

1.Skansen-muzeum na wolnym powietrzu. Sztuka ludowa.                                                                                                                   2. Maurzyce-skansen położony w gminie Zduny. Sztuka Księstwa Łowickiego.Obejrzyj (Internet) zdjęcia chat wiejskich i ich wyposażenie.                                                                                                                                                                                        3. Etnografia-nauka o folklorze (ludowości).

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.