foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25.06.2020 (czwartek)

Temat lekcji: Czy sztuka jest potrzebna ludziom?

Powtórzenie, utrwalenie i podsumowanie wiadomości i umiejętności z plastyki (sztuki).

1.Sztuka- dziedzina działalności ludzkiej. Obejmuje dzieła artystyczne wykonywane przez artystów. Zaliczamy do sztuki: teatr, kino, muzykę, taniec, balet, koncert, wystawę, operę, operetkę, musical.

2. Sztuki plastyczne: malarstwo,rysunek,grafika, rzeżba, architektura, fotografika, wzornictwo przemysłowe.

3. Czy sztuka jest potrzebna ludziom? Czy możemy żyć bez sztuki?-zastanów się i odpowiedz.

Życzę wszystkim zdrowych i ciekawie spędzonych wakacji.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.