foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KLASA 4                                                                                        29.05.2020 (piątek)

Lekcja

Temat: „Festiwale i parady, czyli lato pod znakiem kultury”. Pisownia wyrazów wielka i małą literą.

Lekcja online w aplikacji zoom.

Obowiązkowo pojawiacie się 29.05.2020 o godz. 8.50 przed komputerem. Dołączacie do spotkania na zoomie, klikając w link zamieszczony na grupie na messengerze.

 1. Ćwiczenia wprowadzające 1-4 s. 207-208 (podręcznik „Nauka o języku i ortografia”).
 2. Zapoznanie z informacjami na temat reguł pisowni wyrazów wielką i małą literą s.209.
 3. Ćwiczenia utrwalające 5-9 s. 210-211.

KLASA 4                                                                                        28.05.2020 (czwartek)

Lekcja

Temat: „O książkach, czytaniu i niezwykłych bibliotekach”. Notatka-rady dla piszących. Jacek Cygan „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Lekcja zdalna. Pracujecie samodzielnie według poniższych punktów.

 1. Zapoznaj się z dziejami książki (Podręcznik „Literatura i kultura” s. 260.
 2. Przepisz do zeszytu trzy główne etapy dziejów książki (W książce napisane są drukowanymi literami na niebiesko- s. 260).
 3. Przeczytaj i przepisz do zeszytu informacje na temat notatki – s. 261.
 4. Przeczytaj informacje na temat akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zastanów się, czy ci się ona podoba? (podręcznik s. 261).
 5. Wykonaj w zeszycie polecenie 2 s. 261
 6. Przeczytajcie fragment piosenki Jacka Cygana „Cała Polska czyta dzieciom i wykonaj w zeszycie polecenie 3 s. 262.
 7. Przeczytajcie „Rady dla piszących notatkę” ze s. 263.
 8. Wykonajcie w zeszycie polecenie 8 s. 265.
 9. Wszelkie problemy związane z tą lekcją, wyjaśnimy sobie jutro na lekcji online.

KLASA 4                                                                                        27.05.2020 (środa)

Lekcja

Temat: To już znamy, powtarzamy- „Świat wierszy”.

 

Lekcja online w aplikacji zoom.

Obowiązkowo pojawiacie się 27.05.2020 o godz. 9.45 przed komputerem. Dołączacie do spotkania na zoomie, klikając w link zamieszczony na grupie na messengerze.

 1. Utrwalenie wiadomości z zakresu liryki (Podręcznik Literatura i kultura s.252)

- Budowa wiersza

- Zwrotki, refren, wiersz ciągły

- Wiersz z rymami,  wiersz bez rymów

- Środki poetyckie

 1. 2. Zestaw ćwiczeń utrwalających na platformie WSiPnet

- Zestaw 9-Liryka cz.1

- Zestaw 10 – Liryka cz.2

KLASA 4                                                                                        25.05.2020 (poniedziałek)

Lekcja dwugodzinna                                                                 26.05.2020 (wtorek)

Lekcja

Temat: „W raju łakomczuchów. Opis miejsca”. Opis miejsca -rady dla piszących. Roald Dahl „Charlie i fabryka czekolady” (fragm.).

 

1 godz. lekcyjna - 25.05.2020 r.

Lekcja online w aplikacji zoom.

Obowiązkowo pojawiacie się 2.05.2020 o godz. 8.45 przed komputerem. Dołączacie do spotkania na zoomie, klikając w link zamieszczony na grupie na messengerze.

 1. Poznaj autora – informacje podręcznik „Literatura i kultura” s.233.
 2. Głośne odczytanie wiersza fragm. książki „Charlie i fabryka czekolady”- podręcznik s. 233-235.
 3. Przedstawienie w punktach w zeszycie przebiegu wydarzeń w odczytanym fragmencie książki.
 4. Wykonanie ustnie ćwiczenia nr 1 i 3 (podręcznik s.235).
 5. Wykonanie pisemnie w zeszycie ćw. 2 s. 235.

1 godz. lekcyjna – 26.05.2020

Praca samodzielna ucznia.

 1. Przeczytaj dokładnie „ Rady dla opisujących miejsce” (podręcznik s. 237).
 2. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 8 s. 237. Nie odsyłaj wykonanego ćwiczenia, sprawdzona zostanie podczas kolejnej lekcji online.
 3. Chętni uczniowie mogą wykonać również ćw. 9 s. 237.

KLASA 4                                                                                    21.05.2020 (czwartek)

Lekcja dwugodzinna                                                                 22.05.2020 (piątek)

Lekcja

Temat: „Niecodziennie i świątecznie…” O związkach wyrazowych w zdaniu.

Lekcja online w aplikacji zoom.

Obowiązkowo pojawiacie się 21.05.2020 o godz. 12.40 przed komputerem, a 21.05.2020 o godz.8.50. Dołączacie do spotkania na zoomie, klikając w link zamieszczony na grupie na messengerze.

 1. Ćwiczenia wprowadzające – ćwiczenie nr 1 s. 147 (podręcznik „Nauka o języku”).
 2. Zapoznanie z informacjami o związkach wyrazowych w zdaniu – s. 148.
 3. Ćwiczenia utrwalające – s. 148-151.
 4. Praca domowa- Ćwiczenie 7 i 8 s. 152-153

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.