foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KLASA 4                                                                                        24.06.2020 (środa)

Lekcja dwugodzinna                                                                 25.06.2020 (czwartek)

Lekcja

Temat:  To już znamy, powtarzamy – „Rok starsi zmykamy na wakacje” Pół żartem, pół serio – „Szyfrem przez literackie i filmowe światy”

 

Lekcja zdalna.

 1. Czas na powtórzenie. Opowiedz, czego nowego nauczyłeś się w tym roku szkolnym. Który rozdział podręcznika najbardziej Cię zainteresował?
 2. Przeczytaj zabawne teksty powtórzeniowe ze s. 308-309 podręcznika „Literatura i kultura”.
 3. Teraz czas na ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe ze s. 310-311. Powodzenia.

KLASA 4                                                                                        22.06.2020 (poniedziałek)

Lekcja dwugodzinna                                                                 23.06.2020 (wtorek)

Lekcja

Temat: „Pojednanie wśród brzęku oręża”. Karol May, Winnetou (fragment)

 

Lekcja zdalna.

 1. Na początek przeczytaj Biografię Karola Maya ze s. 304 podręcznika „Literatura i kultura”.
 2. Przeczytaj ze s.303 -307 podręcznika „Literatura i kultura” fragm. książki Karola Maya pt. „Winnetou”.
 3. Napisz w punktach przebieg wydarzeń przeczytanego fragmentu.
 4. Przerysuj do zeszytu fajkę pokoju ze s. 306 podręcznika.

KLASA 4                                                                                        19.06.2020 (piątek)

Lekcja

Temat:  „Bliskie spotkania trzeciego stopnia…z wyrazami”. O synonimach.

 

Lekcja zdalna. Dziś pracujecie samodzielnie.

 1. Na wprowadzenie wykonaj ustnie ćwiczenie 1 i 2 s. 164 (podręcznik „Nauka o języku i ortografia”.
 2. Przeczytaj ze s.164 podręcznika, co to są synonimy(wyrazy bliskoznaczne).
 3. Wykonaj pisemnie ćw. 3 i 4 s. 165.
 4. Na za kończenie zrób ćw. 8 s. 166
 5. Ewentualne pytania proszę do mnie kierować na messengerze.

KLASA 4                                                                                        15.06.2020 (poniedziałek)

Lekcja

Temat:  „ W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie…” Konstanty Ildefons Gałczyński „Małe kina” (fragm.).

 

Lekcja zdalna. Dziś pracujecie samodzielnie.

 1. Przeczytaj biografię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – podręcznik „Literatura i kultura” s. 292.
 2. Przeczytaj wiersz „ Małe kina” (podręcznik „Literatura i kultura s. 292).
 3. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1 s. 293.
 4. Zrób ustnie ćwiczenie 2, 3, 5 s. 293
 5. Przeczytaj ze s. 293, co to jest gatunek filmowy.
 6. Zrób ustnie ćwiczenie 6, 7 i 8 s.294.

KLASA 4                                                                                        10.06.2020 (środa)

Lekcja

Temat:  „ Film stary jak świat”. Witold Bobiński „Idę do kina” (fragm.).

 

Lekcja zdalna. Dziś pracujecie samodzielnie.

 1. Przeczytaj fragm. książki „ Idę do kina” (podręcznik „Literatura i kultura s. 287-290).
 2. Wykonaj pisemnie ćwiczenie 2 i 3 s. 290.
 3. Przeczytaj w „Słowniczku” na s. 290 i zapamiętaj, co to jest kadr i plan filmowy.
 4. Przeczytaj „Wiem więcej” ze s. 291.
 5. Zrób ustnie ćwiczenie 6 s. 291.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.