foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

HISTORIA KLASA 4                                                                            22.05.2020 ( piątek )

Lekcja

Temat: To już znamy, powtarzamy. Utrwalenie wiadomości z działu IV „W czasach zwycięstw i latach niewoli”.

 

  1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
  2. Przeczytajcie temat: „To już znamy, powtarzamy”. Znajdziecie go w podręczniku na str. 138-139.
  3. Dzisiejsza lekcja to podsumowanie działu. Nie będzie jednak pracy klasowej po powtórzeniu działu, zastąpią ją zadania z podręcznika i z zeszytu ćwiczeń.
  4. Wykonajcie w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika ze s. 139-140 ( bez zadania z gwiazdką) oraz zadania z zeszytu ćwiczeń (s. 61). Zdjęcia wykonanych zadań z zeszytu przedmiotowego i z zeszytu ćwiczeń należy przesłać do dnia 29 maja 2020 r. na mojego maila. Ocena za te zadania będzie oceną ze sprawdzianu z działu  ( na czerwono do dziennika).
  5. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub na messengerze.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.