foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

HISTORIA KLASA 4                                                                            15.05.2020 ( piątek )

 

Lekcja

Temat: W laboratorium wielkiej uczonej.

 

  1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji.
  2. Przeczytajcie temat „W laboratorium wielkiej uczonej”. Znajdziecie go w podręczniku na str. 134-137.
  3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń do tematu (s. 57). Odpowiedzi nie odsyłajcie. Wybiorę osoby, które poproszę o odesłanie mi wykonanych ćwiczeń.
  4. W celu pogłębienia informacji przeczytajcie informacje o walce dzieci i ich rodziców o polską mowę – podręcznik s.130-133.
  5. Wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 60. Odeślijcie zdjęcie wykonanych zadań na mojego maila.
  6. Wszelkie pytania, które macie do mnie, zadajcie na grupie, messengerze lub mailowo.
  7. Na koniec obejrzyjcie prezentację o Marii Curie Skłodowskiej. Zapiszcie w zeszycie wskazane w prezentacji informacje. Podany link należy skopiować i wkleić w adres strony przeglądarki.

https://view.genial.ly/5ea9b8bbd6eb530d7ac99a87/presentation-maria-sklodowska-curie?fbclid=IwAR0ee8DED9DfbZPZofq2eS-k6WXBQwUhhLblGjUt6vl_g3YTabO4fsE8OdM

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.