foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Godzina wychowawcza dla kl.IV

Temat zajęć: Ochrona zdrowia psychicznego.

Zdrowie psychiczne: jest to zdrowie emocjonalne i zdrowie umysłowe. Zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją. Zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia. Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne dla każdego, a zwłaszcza dla dzieci w wieku szkolnym.
Należy zachować równowagę między nauką, zabawą, kontaktami z rówieśnikami i odpoczynkiem. Stawiajmy przed sobą zadania, abyśmy mogli radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w domu i szkole. Nie zrażajmy się porażkami. Ci osiągają sukces , co dążą do celu.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.