15.06.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Poszanowanie praw i potrzeb innych.

Prawa człowieka to prawa przysługujące każdemu z nas, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Kazdy z nas  powinien szanować innych ludzi i ich potrzeby. Pamietaj! Nie wysmiewaj innych, nie krytykuj, nie obmawiaj. Każdy z nas ma prawo do własnego zdania.