1.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Nałogi, nawyki-NIE! Zdrowy styl życia-TAK!

1. Nałogi: nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
2. Najgroźniejsze dla człowieka: alkoholizm, palenie papierosów, narkotyki, uzależnienie od dopalaczy.
3. Pamiętaj! Nie piję, nie palę, nie biorę! Prowadzę zdrowy styl życia.

 Ważne dla ucznia i rodzica: Konsultacje - procedury przychodzenia do szkoły

przeczytaj na stronie:

http://www.spbedlno.d2.pl/ i zapoznaj się z:

Procedurami przychodzenia do budynku szkoły, przebywania w salach, zachowania się podczas konsultacji.

Pobrane oświadczenie należy zabrać ze sobą (oświadczenie  do pobrania na stronie www szkoły) 

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zgłoszenie uczestnictwa dziecka w konsultacji, na dzień przed planowanym przyjściem (telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 15.00).