foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

18.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Jestem tolerancyjny – co to znaczy?

Tolerancja to: życzliwość, akceptacja, dobroć, zrozumienie, wyrozumiałość, otwartość, pomoc, szacunek.
Nie należy nikogo oceniać pochopnie na podstawie pierwszego wrażenia lub wyglądu oraz nie należy nikogo dyskryminować z powodu jego pochodzenia, niepełnosprawności bądź „inności”. Należy natomiast szanować innych i ich poglądy, ponieważ każdy z nas ma prawo do własnego zdania.

A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy ja jestem tolerancyjny?

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.