foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 8                                                                                        22.06.2020 r. (poniedziałek)

Lekcja dwugodzinna

Lekcja

Temat: Językowe demaskowanie rzeczywistości (Stanisław Barańczak „Pan tu nie stał”).

 

Lekcja zdalna.

 1. Zapoznaj się z biografią Stanisława Barańczaka- podręcznik „ Świat w słowach i obrazach” s.288.
 2. Przeczytaj wiersz „Pan ty nie stał” s 289.
 3. Wykonaj polecenie 1 i 2 s.290.
 4. Aby lepiej zrozumieć wiersz, przeczytaj na s. 295-299 tekst „Czytelnik pomiędzy sprzecznościami – o czytaniu wierszy 9Nie tylko Stanisława Barańczaka.)
 5. Wszelkie pytania proszę zadawać na messengerze lub mailowo.

KLASA 4                                                                                        15.06.2020 (poniedziałek)

Lekcja

Temat:  „ W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie…” Konstanty Ildefons Gałczyński „Małe kina” (fragm.).

 

Lekcja zdalna. Dziś pracujecie samodzielnie.

 1. Przeczytaj biografię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – podręcznik „Literatura i kultura” s. 292.
 2. Przeczytaj wiersz „ Małe kina” (podręcznik „Literatura i kultura s. 292).
 3. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1 s. 293.
 4. Zrób ustnie ćwiczenie 2, 3, 5 s. 293
 5. Przeczytaj ze s. 293, co to jest gatunek filmowy.
 6. Zrób ustnie ćwiczenie 6, 7 i 8 s.294.

Zwroty podręczników do biblioteki

 images.jpg

TERMINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

22 czerwca 2020

Godziny: 9.00 – 11.00 – klasy: I, II, III, IV

24 czerwca 2020

Godziny: 12.00 – 14.00 – klasy: V, VI, VII, VIII

NIE ZAPOMNIJ!

Podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkach wraz z opisaną kartą informacyjną (imię, nazwisko ucznia, klasa, ilość sztuk oddawanych podręczników, numer telefonu rodzica lub jego adres mailowy).

Podręczniki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

 

 

 

 

Godz. wychowawcza

Klasa 6                                                                                  10.06.2020 (środa)

Temat: Oceniamy swoje zachowanie.

 

Drodzy Uczniowie !

Znacie już oceny zachowania zaproponowane przeze mnie jako wychowawcę. Jeśli się z tą oceną nie zgadzacie, proszę o wysłanie mi na maila waszej propozycji swojej oceny zachowania wraz z uzasadnieniem .

Jeśli zgadzacie z oceną zaproponowaną przeze mnie, nie musicie wysyłać do mnie w tej sprawie informacji.

TYDZIEŃ (DATA)

KOMPLEKSOWY TEMAT TYGODNIA

PODJĘTE DZIAŁANIA

UWAGI

       XII

08.06.2020

WAKACJE TUŻ-TUŻ...

W górach.

1„Górskie krajobrazy” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Co to jest krajobraz Bożeny Formy.

Dzieci wraz z R. wychodzą na krótki spacer w okolicach domu. Idą, a co jakiś czas zatrzymują się – R. prosi, by dzieci zapamiętały to, co zobaczyły. Po powrocie do domu dzieci starają się opowiedzieć,

co widziały. Następnie R. prezentuje dzieciom kilka zdjęć przedstawiających różne charakterystyczne elementy dla różnych typów krajobrazów. Zadaniem

dzieci jest dopasowanie do siebie ilustracji przedstawiających podobne widoki.

Dzieci starają się je nazwać, np. morze, góry, miasto, jezioro. Następnie R. zadaje pytanie: Jakim słowem można określić te wszystkie widoki? Dzieci starają się

udzielić odpowiedzi. Na koniec słuchają wiersza Bożeny Formy – ważne, by R.odczytał także tytuł..

*Karta pracy 1,2

2. „Sokole oko” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.24. Dzieci w KP4.24

na dwóch ilustracjach odszukują takie same elementy.

3. „Wszystko słyszę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 76. R. Układa w szeregu obrazki. Pierwsze głoski nazw obrazków powinny utworzyć słowa, np.kozica, hala, oscypek, baca, owce, barany. Zadaniem dzieci jest dokonanie syntezy pierwszych głosek nazw obrazków w każdym szeregu, a następnie ułożenie tych nazw z liter rozsypanki (W 45–47). Dzieci z liter lub sylab układają wyrazy.

Każdy wyraz naklejają na osobnej, niewielkiej kartce.

4. „W górach” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 56. Dzieci wypełniają kolorem kontury rysunku dowolną techniką – farbami, przy pomocy kredek,

wyklejając kontury kawałkami kolorowego papieru itp.

5.„Liczenie baranów” – zabawa dydaktyczna. R. ma 10 liczmanów (koraliki,guziki itp.), pudełko, liczby i znaki matematyczne (W 48–49). Mówi, że w zagrodzie jest 10 baranów – wkłada liczmany do pudełka, a dzieci je przeliczają. Następnie wyjmuje np. dwa, ale nie pokazuje dzieciom, ile zostało wyjętych. R. układa działanie: 10 – 2. Dzieci

mają za zadanie policzyć, ile jest baranów w zagrodzie. Kolejne działania na odejmowanie i dodawanie wykonują dzieci.

 

09.06.2020

 

Nad jeziorem.

 

1. „Wesołe raki” – zabawa ruchowa. Dzieci siedzą na dywanie w siadzie prostym.Przy melodii piosenki ,,Czereśnie i dzieci’’ idą do tyłu, unosząc jedynie lekko wyprostowaną nogę wraz z biodrem – na zmianę.

2. „Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa.

R. rozkłada kawałek niebieskiego

kartonu bądź materiału. Dzieci siadają naprzeciwko niego w odległości ok. 50 cm.

Każde dziecko ma kilka piłek ping-pongowych lub kawałki papieru. Na hasło: żabki do wody – dzieci

starają się „wdmuchnąć” je na niebieski materiał.

3. „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.25.

Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat treści ilustracji, nazywając osoby,czynności i stany. Następnie R. mówi, że będzie zadawał zagadki. Wykorzystując liczby i znaki (W 48–49), mówi:

Pak łapie ryby. Złowił 6 dużych i 3 małe. Ile ryb

ma Pak? R. Układa działanie z liczb: 6+3=?.

Dzieci liczą i kładą we właściwym miejscu odpowiednią liczbę.

Supełek widział żaglówki. Było ich 6, potem dopłynęły jeszcze 3. Ile żaglówek widział Supełek? Dziecko układa z liczb całe działanie. Następne zagadki układają i opisują liczbami same dzieci. Na koniec wykonują polecenie w KP4.25.

4. „Co robimy na wakacjach?” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 77.

Dzieci najpierw odczytują tekst wyrazowo-obrazkowy, a następnie odpowiadają na pytania R., np. Co dzieci pakują do walizek? W jakim miejscu będą nocować?W czym będą spać? Co robią nad jeziorem?

5. „Na plaży” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 55. Dzieci wypełniają kolorem kontury rysunku dowolną techniką – farbami, przy pomocy kredek lub

wyklejając kontury kawałkami kolorowego papieru itp.

 

10.06.2020

Nad morzem.

1. „Nad morzem” – rozmowa z dziećmi. R.kładzie kartonik z hasłem: NADMORSKIE KARAJOBRAZY

Dzieci dokładają kartoniki z wyrazami do czytania globalnego: mewy, wydmy, statki, kutry rybackie, fale, piasek.

R. przygotowuje też rozsypankę wyrazową

ze zdaniami:

Tam lata mewa. Tam daleko pływa statek. To piaskowe wydmy.

Każde zdanie dziecko układa na kartkach innego koloru.

Następnie dzieci udzielają odpowiedzi na pytania R.: Dlaczego lubimy morze?;

Co zabieramy ze sobą, idąc na plażę?; Co można robić na plaży?; O czym należy pamiętać, gdy jesteśmy

z rodzicami na plaży?; Dlaczego morze jest niebezpieczne?; Kto dba o nasze bezpieczeństwo nad morzem?

Następnie dzieci rozwiązują zagadki dotyczące plaży.

*Karta pracy 3

2. „Idzie rak-nieborak” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 74.

3. Czereśnie i dzieci – osłuchanie z piosenką-nauka na pamięć.

*Karta pracy 4.

4. „Plażowe liczenie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.26. R. ma kartoniki

z liczbami, a dzieci liczmany. R. wyjaśnia, że Supełek liczył na plaży różne rzeczy, które tam widział. R. pokazuje dowolną liczbę na kartoniku i mówi, że na

plaży jest tyle parasoli plażowych (R. pokazuje kartonik z liczbą). Dzieci głośno mówią, jaką cyfrę pokazał R. i układają właściwą liczbę liczmanów.

Po ćwiczeniach dzieci wykonują zadanie w KP4.26.

5.„Nad rzeką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.27

– ćwiczenia w liczeniu.

6. „Supełek i ryby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 75 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.

7.„Przy ognisku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.28 – ćwiczenia pamięci wzrokowej.

 

11.06.2020

 

                        

                         BOŻE CIAŁO

 

12.06.2020

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

*Karta pracy 1

Co to jest krajobraz

Bożena Forma

To widok pól zbożem pokrytych,

zielonych łąk dookoła.

To szczyty wysokie, skaliste

i gładkie tafle jeziora.

To morza wzburzone fale,

plaże piaszczyste, szerokie.

Pagórki pokryte lasami,

szumiące rzeki głębokie.

*Karta pracy 2

KRAJOBRAZ

 1. R. wykłada kartonik z wyrazem: krajobraz i zadaje dzieciom pytania

dotyczące treści wiersza: Co to jest krajobraz?; Jakie krajobrazy widzimy na zdjęciach?;

Który z nich to krajobraz górski? Dzieci odszukują góry na mapie, określają

miejsce ich położenia (na dole mapy). Dzieci odczytują nazwy pasm górskich,

 1. np. Karpaty, Sudety, Tatry. Następnie R. prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające

góralkę i górala w stroju codziennym. Na koniec R. zadaje dzieciom pytania: Po czym

poznamy, że na pewno jesteśmy w górach? (wysokie góry, specyficzna mowa – gwara, na

targach ludzie w strojach góralskich sprzedający sery owcze, wyroby z wełny);

Jak nazywajmy potocznie mieszkańców gór? (góral, góralka, baca – gospodarz).

 1. N. pokazuje dzieciom obrazki mieszkańców gór w strojach ludowych; Jak nazywa

się łąka w górach? (hala); Jak nazywa się wędzony ser owczy? (oscypek); W jaki

sposób można w górach spędzać wakacje, co można robić?; Jakie zwierzęta można

niekiedy zobaczyć podczas wędrówek? (kozica, świstak, niedźwiedź brunatny).

KARPATY           SUDETY             TATRY

*Karty pracy 3

NADMORSKIE KRAJOBRAZY

wydmy

piasek

fala

mewy

kuter rybacki

statek

 

Tam      lata    mewa.

Tam      daleko      pływa      

statek.      To      piaskowe    wydmy.

ZAGADKI

W cieniu jego się schowasz,

kiedy jesteś na plaży,

a słońce z wysoka

bardzo mocno praży. /parasol plażowy/

Ochroni cię przed wiatrem,

kiedy jesteś na plaży.

Poczujesz wtedy jak mocno

letnie słońce praży. /parawan/

Człowiek za burtą!

O tam! Widać ręce, głowę!

Rzucić trzeba prędko,

koło… . /koło ratunkowe/

Nie leży na plaży,

wypatruje oczy.

Gdy potrzebna pomoc,

szybko w wodę skoczy. /ratownik/

Jakie białe ptaki

lubią morskie szlaki? /mewy/

Stoi nad morzem. Nigdy nad rzeką.

Jej światło widać bardzo daleko. /latarnia morska/

Nad morzem ta łódź

to jest miejsce pracy.

Na połów ryb tą łodzią

ruszają rybacy. /kuter rybacki/

*Karta pracy 4

Czereśnie i dzieci

sł. Stefania Szuchowa, muz. Andrzej Banasiewicz

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Przystawimy sobie drabinkę, stoliczek,

narwiemy czereśni pełniutki koszyczek.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

A wróble się śmieją z kłopotów dziecięcych,

bo na czubku drzewa czereśni najwięcej.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Takie są dojrzałe, że aż leci ślinka,

ćwir – ćwir, niepotrzebna wróbelkom drabinka.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami,

do niskich gałęzi dosięgamy sami.

Zrobią dzieci kukłę, lecz nie dla zabawki,

będzie straszyć wróble i odganiać kawki.

                                                                                                                Opracowała:

                                                                                                       Magdalena Wawrzyńska

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.