foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ksiazka_infografika.jpgDrodzy Rodzice!

 Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość i dobre wykształcenie. Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie przekazywania wiedzy. Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u uczniów zamiłowanie do książek. Dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania, nasze dzieci będą mogły rozważniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a polska szkoła będzie wychowywała kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i wrażeń. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.

Komunikacja

Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

 

 Odpoczynek

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnemu człowiekowi ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.

 Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą, co wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

 Koncentracja

 Obecnie psychologowie, wychowawcy, a także rodzice napotykają coraz większe trudności w pracy z młodym człowiekiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas w codziennym życiu. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego.

Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne tematy. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

Podsumowując:

CZYTANIE

 • poprawia pamięć,
 • ćwiczy mózg,
 • wzbogaca słownictwo,
 • uczy wyrażania uczuć,
 • pomaga zrozumieć rzeczywistość,
 • uczy rozumieć innych ludzi,
 • dostarcza wiedzy,
 • uczy przyswajania nowych wiadomości,
 • ułatwia naukę, - utrwala zasady ortografii,
 • rozwija emocjonalnie,
 • poprawia koncentrację,
 • przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,
 • rozwija umiejętności komunikacyjne.

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA!

 

 

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.