foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Obraz1

Dużymi krokami zbliżamy się do oczekiwanej przez całą społeczność Szkoły Podstawowej w Bedlnie Uroczystości Nadania imienia Św. Jana Pawła II oraz przyjęcia sztandaru.  Uroczystość odbędzie się 22 października 2020 roku w naszym kościele parafialnym w Bedlnie.

Planowany przebieg uroczystości :

Zaproszeni Goście, Rodzice z uczniami przybywają bezpośrednio do Kościoła najpóźniej na godzinę 9.50 i zajmują wyznaczone miejsca.

 9.20 zbiórka przed szkołą: dyrektor i nauczyciele, uczniowie z samorządów klasowych, Rodzice z trójek klasowych oraz Prezydium Rady Rodziców.

 9.30 następuje wymarsz do Kościoła w następującym porządku: Sztandar niosą do Kościoła przedstawiciele Rady Rodziców i dyrektor szkoły.

10.00 uroczysta Msza Św. w kościele pod wezwaniem św. Floriana w Bedlnie oraz poświęcenie sztandaru .

12.00 uroczysty przemarsz pocztu sztandarowego i zaproszonych gości do szkoły.

12.30 umocowanie pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.